• Onko sinulla vaikeuksia selviytyä päivittäisistä toiminnoista?

 • Tarvitsetko tukea liikkumisessa ja ulkoilussa?

 • Onko lääkkeistä huolehtiminen käynyt hankalaksi?

 • Tarvitsetko sairaanhoidollista tukea ja apua?

 • Oletko sairastunut tai loukkaantunut äkillisesti?

 • Senioriapu VarPu auttaa sinua.

Kotihoidon palvelut

Elämän eri vaiheissa ilmenee monenlaista avun tarvetta. Ikääntyminen luo haasteita kotona selviytymisessä, sairauden aikana päivittäiset askareet saattavat tuottaa ongelmia ja omaisen kuollessa arjesta selviytyminen saattaa aluksi tuntua ylivoimaiselta.

Haluamme olla auttamassa ja tukemassa näissä tilanteissa jotta omat voimavarasi säästyisivät ja mm. sairaudesta toipuminen edistyisi. Tarjoamme lyhyt- tai pitkäaikaista kotiapua ja kotisairaanhoitoa ja tavoitteenamme on, että sinua hoitaa aina tuttu ja turvallinen hoitaja.

Kotiapu

Palvelun sisältö

 • Toiminnallinen kuntoutus
 • Avustavat kotityöt
 • Asioimisapu
 • Hygieniasta huolehtiminen
 • Kodin ylläpitosiivous
 • Ruokahuolto
 • Vaatehuolto
 • Liikkumisen tukeminen
 • Harrastuksissa avustaminen
 • Seuranpito ja kumppanuus
 • Tukien hakeminen ja muissa viranomaisasioissa avustaminen

Palvelun tavoitteet

 • Elämisen perusasioista huolehtiminen
 • Asiakkaan päivittäisen selviytymisen tukeminen turvattu
 • Toimintakyky säilyy pidempään
 • Turvallisuuden tunne lisääntyy
 • Yksinäisyyden tunne lievittyy
 • Elämänlaatu kohenee
 • Laitokseen siirtyminen myöhentyy
Kotisairaanhoito

Palvelun sisältö

 • Lääkehuolto
 • Verenpaineen ja pulssin seuranta
 • Verensokerin seuranta
 • Ravitsemustilan seuranta
 • Marevan-hoitoisen INR:n seuranta
 • Haavahoidot
 • Säännöllisin väliajoin annettavat injektiot
 • Avustaminen lääkäri- tai sairaalakäynneillä
 • Avanne-hoito
 • PEG-letkun hoito
 • Trakeostomian hoito
 • Katetroinnit
 • Ompeleiden poistot

Palvelun tavoitteet

 • Hoitokäynnit terveyskeskuksessa vähenevät, kun mittaukset ja toimenpiteet voidaan hoitaa kotona
 • Mahdollistaa kotona asumisen
Kotiinkuntoutus

Palvelun sisältö

 • Sairaalajakson jälkeen yksilöllisesti mitoitettu määräaikainen palvelu
 • Kuljetusapu ja kaikki tarvittavat toimet kotiutuspäivänä
 • Toiminnallinen kuntoutus kotona
 • Kodinhoitotyöt, vaatehuolto ja asioimispalvelu
 • Päivittäiset henkilökohtaiset hoivan palvelut mm. hygienia ja ravitsemus
 • Lääkehoidosta huolehtiminen
 • Haavahoidot ym. hoidot
 • Ulkoilu ja mielekkään päiväohjelman järjestäminen

Palvelun tavoitteet

 • Turvallinen paluu kotiin
 • Rauhallinen toipuminen
 • Toimintakyvyn palauttaminen
 • Yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteen lievittäminen